Questing

Polecane książki
Katalog on-line

Jak zostać naszym czytelnikiem?

Nasza biblioteka » Jak zostać naszym czytelnikiem?

Chcąc zostać czytelnikiem Biblioteki Publicznej Gminy Chocz należy wypełnić kartę zapisu, podając:

- imię i nazwisko

- imię ojca

- PESEL

- datę urodzenia

- płeć

- przynależność zawodową (dziecko, uczeń ZS w Choczu, młodzież ucząca się w szkołach poza gminą, student, bezrobotny, rolnik, pracownik umysłowy, pracownik fizyczny, emeryt/rencista)

- adres zamieszkania

- adres korespondencyjny

- telefon kontaktowy i/lub e-mailCzytelnik powinien przy zapisie:

a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,

b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu Biblioteki,

c) za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, przedkładając dowód osobisty do wglądu. 

 

 

Autor:Monika Piłka
 
  • Dodaj link do:
  • www.wykop.pl
  • www.facebook.com