Questing

Polecane książki
Katalog on-line

Podstawy prawne działania

Informacje » Podstawy prawne działania

 1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012, poz. 406 z dn. 26.03.2012) - https://www.bn.org.pl/download/document/1338191531.pdf

 2. Ustawa o bibliotekach (Dz.U. z 2012, poz. 642, poz. 908) https://www.bn.org.pl/download/document/1358353959.pdf

 3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf

 4. Rozporządzenie MKiDN z dnia 29.10.2008 w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082051283/O/D20081283.pdf

   

 5. Uchwała nr XV/110/2000 Rady Gminy Chocz z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie andania Statutu Bibliotece Publicznej w Choczu

 6. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Chocz

 7. Regulamin wypożyczalni

Autor:Monika Piłka
 
 • Dodaj link do:
 • www.wykop.pl
 • www.facebook.com